دانلود پروژه بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی

دانلود پروژه بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

دانلود پروژه بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی

12000 قیمت

دانلود پروژه بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی

دانلود پروژه بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی

پروژه بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون1982

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    

چکیده

مقدمه
فصل اول-تعریف و بیان مسئله آزادی سریع در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

گفتار اول:تعریف مسئله

گفتار دوم:لزوم و شمول آزادی سریع(کشتی-خدمه)

الف)شمول آزادی سریع

ب)لزوم آزادی سریع

گفتار سوم:وثیقه

مبحث اول:لزوم وثیقه

مبحث دوم:متناسب بودن وثیقه

الف)میزان وثیقه

ب)طبیعت وثیقه

ج)شکل وثیقه

مبحث سوم:صید و عواید حاصل از آن

فصل دوم-مفهوم آزادی سریع در حقوق داخلی ایران

گفتار اول:تعریف و بیان مسئله آزادی سریع در حقوق داخلی ایران

گفتار دوم:وثیقه و معیارهای متناسب بودن آن

مبحث اول:میزان وثیقه

مبحث دوم:شکل وثیقه

مبحث سوم:طبیعت وثیقه

و...

————

خرید

پرداخت آنلاین